Zakaz palenia

Zakaz palenia papierosów

Rynek tytoniowy ulega ciągłym zmianom. Wprowadzane są nowe nakazy i zakazy dotyczące wyrobów tytoniowych i ich konsumpcji.

Od 2010 roku obowiązuje zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych.

Nie wolno palić:

 • w placówkach medycznych
 • w miejscach zabaw dzieci
 • w szkołach, na uczelniach i w obiektach kultury
 • na przystankach
 • w obiektach sportowych
 • w restauracjach, barach, lokalach rozrywkowych
 • środkach komunikacji, pociągach, autobusach
 • w miejscach pracy
 • w miejscach życia publicznego gdzie gromadzi się więcej osób

Wraz z pojawieniem się różnego typu papierosów elektronicznych zostały wprowadzone takie same zakazy ich dotyczące jak i papierosów tradycyjnych.

W chwili obecnej mandat za palenie w miejscach niedozwolonych wynosi do 500 zł.

Są miejsca gdzie zakaz można różnie interpretować. Balkony i klatki schodowe. Zakazu nie ma , jednak klatka schodowa to miejsce publiczne. Interpretacja może być różna.

Zakaz dotyczy też palenia w samochodach służbowych.

Aby ułatwić życie palaczom umożliwiono instytucjom stworzenie odpowiednio przygotowanych miejsc, tzw palarni, gdzie można zapalić. Pracodawca nie ma obowiązku stworzenia takiego miejsca, ale może to zrobić. Decyzja należy do niego. Taka palarnia powinna być dobrze wentylowana, aby dym nie przedostawał się do innych pomieszczeń oraz powinna być odpowiednio oznakowana.

Palarnie można wyznaczyć:

 • w domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości
 • w oddziałach psychiatrycznych
 • w hotelach
 • w obiektach obsługujących podróżnych
 • na terenie uczelni
 • w zakładach pracy
 • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych

W miejscach gdzie nie wolno palić powinny być odpowiednie oznakowania.

Palić czy nie?

Decyzja należy do ciebie.

Dodaj komentarz